Search This Website

Search This Website

C.C.C.Info & Materials


➡➡CCC Mega Materials

C.C.C.માહિતી + સાહિત્ય
 
CCC રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી સાથેનો વિડ્યો-સૌજન્ય - એજ્યુસફરસરકારી કર્મચારીઓ માટે  CCC/CCC+ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DAC ની માન્ય સંસ્થાને માન્યતા આપવાનો પરિપત્ર તથા માન્ય કેન્દ્રોની યાદી -તા.૦૭.૬.૨૦૧૪  


આ પ્રશ્નોની વિશેષતા - ટાઇપ કરેલા છે અને 
સાથે જરૂરિયાત મુજબ ચિત્રો સાથે સમજૂતી